• Csanády László

Softim hetiszakasz, Mózes V. 16:18 - 21:9

Softim hetiszakasz 


Darvas István főrabbi kommentárja


Elul hónap meghatározó fogalma a tesuvá, vagyis a megtérés


A Rambam írja: ha valaki áthágja a tórai micvákat – legyen szó tiltó vagy tevőleges parancsról – szándékosan vagy akaratlanul, ha megtér vétkeitől, akkor köteles, hogy bűnvallomást tegyen Isten előtt. Több kommentátor is felfigyelt arra, hogy a Rambam alapján úgy tűnik, a megtérés nem micva, hanem ha valaki úgy dönt, hogy tesuvá-t csinál, akkor az a micva, hogy a fenti eljárást kövesse. Rabbi Joszef Grünwald („Pupa Rav”) a Jiszmáh Mose alapján megmagyarázza: „a megtérést nem lehet parancsba adni, mert annak lényege a megbánás, ami lényegét tekintve egy érzés. Érzéseket nem lehet megparancsolni, vagy vannak vagy nincsenek.


Mindazonáltal - jegyzi meg a rabbi – a Szefer Háredim a micvák között említi a tesuvá-t. Arról van szó, hogy bár érzések tényleg nem adhatók parancsba, de olyan cselekedetek végrehajtása, melyek az érzést felébresztik, igen. Melyek ezek Elul-ban? Az erkölcsi tanulságokban gazdag, ún. muszár-irodalom és a megtérés törvényeinek (Hilhot Tesuvá) tanulmányozása.


A mostani időszak neve “ét rácon”, az isteni akarat/elfogadás ideje, amikor az Örökkévaló az átlagosnál is több szeretettel és megértéssel várja a megtérőket. Ennek kapcsán írja a Chazon Ish: “erősödj meg kedvesem, övezd fel magad lelkierővel, hogy belevesd magad a Tóra mélyebb tanulmányozásba, mert ezért teremtettél. Egy kicsit több erőfeszítéssel képes leszel kezelni a jécer hárá-t (rossz ösztön), amely végül totális vereséget szenved és nem fog többé zavarni. Kerekedj felül rajta ma, és hűséges szolgád lesz örökre!


„Igazságot, igazságot üldözz, hogy élj…” (16:20). „Igazságot, igazságot üldözz, hogy élj…” (16:20). A psiszhai Rabbi Bunam szerint a cedek (igazság) szó kétszeri említése figyelmeztet, hogy az “igazságot csak igazság által lehet elérni”. Az igazság keresése nem ad felmentést, csak és kizárólag becsületes módon lehet törekedni annak meglelésére. A Tóra nem bocsátja meg ha a szentséget helytelen eszközökkel “üldözzük”. Nem, a cél nem szentesíti az eszközt.


„Igazságot, igazságot üldözz, hogy élj…” (16:20). Mestereink több helyen intenek, hogy igyekezzünk felebarátainkat jó oldalukról megítélni, ugyanakkor arra is felhívják figyelmünket, hogy ez nem jelenti, hogy naivnak kell lennünk. Igazsággal ítéld – vagyis vannak olyan helyzetek, amikor kénytelen vagy kedvezőtlen ítéletet hozni. Az igazság (cedek) kétszeri említése emlékeztet, hogy se erőltetett jóindulattal, sem elsöprő rosszindulattal ne viseltessünk embertársainkkal szemben, meg kell próbálni az arany középúton (svil házáháv) maradni.


„Igazságot, igazságot üldözz, hogy élj…” (16:20). A Sélá HáKádos szerint az igazság első említése a bíráknak szól, utasítja őket, hogy a Tóra törvényei szerint ítélkezzenek. A “második igazság” a prófétákat és a királyokat utasította, hogy különleges helyzet esetén hozzanak rendeleteket annak érdekében, hogy a világ "fennmaradjon". Ezért is fejeződik be a tórai vers így: “hogy élj”, mert ha kizárólag a tórai parancsok alapján ítélkeztek volna őseink akkor a zsidó nép régen nem létezne már. Ahogy a Talmud (Bává Meciá 30b) tanítja: “Jeruzsálem azért pusztult el, mert a legszigorúbb tórai törvények szerint ítélkeztek, és nem mentek a törvény betűi mögé (lifnim misurát hádin), hogy értelmezzék azt”.


“Közeledtek ma a csatához ellenségeitek ellen, ne csüggedjen szívetek, ne féljetek, ne ijedjetek meg” (20:3). A kohén fordult e szavakkal a harcba indulók felé, de nem csak a katonák számára lehetett fontos e vers, hanem mindenkinek, aki nehéz élethelyzetben van, vagy a benne dúló konfliktusokat kívánná rendezni. Nekik (is) üzen a Rabbi Jiszrael Szalanter-ről (1810-1883) szóló történet. A rabbi egy alkalommal késő este tartott haza, és egy cipész üzlete előtt elhaladva meglepetten látta, hogy a mester még dolgozik. A gyertya is hamarosan leég, miért dolgozol ilyen sokáig? - kérdezte a cipészt. Az így felelt: “amíg a gyertya ég, ott a lehetőség, hogy megjavítsam”.


A történet szerint a rabbi az egész éjszakát a cipésszel töltötte, és a mondatot ismételgette: “amíg a gyertya ég, ott a lehetőség, hogy megjavítsam”.Friss bejegyzések

Az összes megtekintése