• Csanády László

„Az Örökkévaló távolról figyel minket”

Parashat Beha'alotcha / פרשת בהעלתך

Beháálotchá (4Mózes 8:1–12:16.)


„Az Örökkévaló távolról figyel minket”


Hetiszakaszunk bővelkedik történetekben, valószínűleg, nem is a legfontosabbról szeretnék írni. Nem a leviták szolgálatáról, nem a peszáh ünnepéről. A hetiszakasz olvasása közben, rögvest leragadtam az első résznél.


A menóránál. Ami szubjektíven a legközelebb áll hozzám, mint a zsidóságra utaló jel. A menóra, a speciális lámpás, ami jelzi és jelenti a zsidóságot, és csak azt. És relatíve tiszta maradt a jelentése, tiszták maradtak az asszociációk, amiket kelt bennünk. Nem mocskolja be a történelem, mint a hatágú (sárga) csillagot, nem sajátította ki sem állam, sem politikai irányzat.


Bár, Magyarországon is ismerünk kétfélét, egy hagyományosat, és egy szögletesebbet. Hagyományos? Talán nem is tudjuk, milyen volt a hagyományos. Lehetett akár szögletes is, bár kicsi a valószínűsége. A leírásokból a mostani szakaszból és Terumá hetiszakaszból csak annyit tudunk, hét ága van, három nő ki belőle jobb és bal oldalon. Ezzel világítottak és pusztai sátorban, és a Szentélyben is biztos helye volt.

Az első, ismert ábrázolása, olyan, és amilyennek én képzelem mindig, ha hallom a menóra kifejezést, Titusz császár diadalívén van, a katona hátára csapva, ahogy az elpusztított Szentélyből „elhozta”, és mint kincset, vitte Rómába.


Hajlított ívekkel világít.

Most hét ággal, hanukakor kilenc ággal. A hét jelképezi a hét törzset, a kilenc pedig az olaj csodáját. A fényt jelzi, közvetíti. A Fényt, ami túlmutat ezen a világon.


Jel.

Az Örökkévaló jele. Ami minden zsinagógában ott van, a nér tamíd, az örökfény. Jelzi, hogy az Örökkévaló jelen van mindenhol, de talán, az öröklámpás jelezte helyeken egy picit azért jobban. Ahol világít, biztosan van Tóratekercs, és biztosan van Közösség is. És talán, a Közösségben, az Örökkévaló is egy kicsit jobban jelen van.

Annyira fontos eszköze, az Örökkévaló láttatásának, hogy a menóra leírása kapcsán rögvest a frigyláda, és a színkenyér asztala után következik. Mostani hetiszakaszunk, a menórát külön kiemeli, majdnem szó szerint ismételve, amit a Terumá hetiszakaszban olvasunk:


A menóra

1. És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: 2. Szólj Áronhoz és mondd neki: Midőn fölteszed a mécseket, a lámpa előrésze felé világítson a hét mécs. 3. És Áron így cselekedett, a lámpa előrésze felé tette föl annak mécseit, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek. 4. Ez pedig a lámpa munkája: Vert arany a szára, mint a virágja, vert munka az; azok a minta szerint, melyet mutatott az Örökkévaló Mózesnek, aszerint csinálta a lámpát. .


A menóra világított a pusztában, a miskánban. Világított a Szentélyben. És világít nekünk is, a Bét Sálomban is, szép, kék fénnyel.

A fény mindig utat mutat, igazodási pontul szolgál nekünk. Prof. Steven Fine rabbi is hangsúlyozza, a menóra egészében nehezen értelmezhető. Egyes elemei, részei, szimbolikája inkább. Szerinte Alexendriai Filón , Titus Flavius Josephus és Yannai , a költő jár helyes úton, amikor nem a földi hermeneutikai keretek között próbálják értelmezni a menórát, annak lényegét, hanem elemelkedve picit a földi mindennapokból.


„Az Örökkévaló távolról figyel minket”

Fine szerint, ennyi a menóra, az örökfény lényege. Mi látjuk az Örökkévaló talán picit erősebb jelenlétét, ő pedig figyel minket. És figyeli a levitákat is, ahogyan elkezdik szolgálatukat.


A már emílett Yannai így fejezete ezt ki, költő mivoltához méltóan:מְנוֹרַת שִׁבְעָה נֵירוֹת מָטָּה,

נִדְמוּ לְשִׁבְעַת מַזְּלוֹת מָעְלָה.


The seven lamps of the menorah below

Are like the seven constellations [planets] above


Magyarul talán:

Itt lent a menóra hét lámpása,

Olyan, mint ott fönn, a hét bolygó együttállása.


Ahogyan, fönt, úgy lenn is, amint a kádis végén mondjuk:

Aki békét teremt magasságaiban, az hozzon békességet ránk és egész Izraelre! Mondjátok végül: Ámen!---------------------------------------------------


  1. 2Mózes 25:31. — És készíts lámpát tiszta aranyból; vert munkával készíttessék a lámpást: szára, ágai, kelyhei, gombjai és virágai belőle legyenek. 32. Hat ág jöjjön ki oldalaiból: a lámpás három ága az egyik oldalából, és a lámpás három ága a másik oldalából. 33. Három mandolaforma kehely az egyik ágon, gomb meg virág, és három mandolaforma kehely másik ágon, gomb meg virág; így a hat ágnál, melyek kijönnek a lámpásból.

  2. Beháálotchá (4Mózes 8:1–1)

  3. Fine, Steven, (2016) The Menorah: From the Bible to Modern Israel

  4. Philo of Alexandria (görögül: Φίλων, romanizált neve: Phílōn; héberül: יְדִידְיָה הַכֹּהֵן‎, Yedidia (Jedediah) HaCohen; c. 20 BCE – c. 50 CE), hellenisztikus filozófus, aki próbálta a zsidó filozófiát és műveltséget tolmácsolni a Római Birodalom kultúrája felé.

  5. Titus Flavius Josephus (görögül: Φλάβιος Ἰώσηπος; 37 – c. 100), született: Yosef ben Matityahu (Hebrew: יוסף בן מתתיהו, Yosef ben Matityahu; görögül: Ἰώσηπος Ματθίου παῖς),

  6. Yannai (יניי or ינאי‎) fontos költő (pajtán), aki az időszámításunk szerinti 5. és 6. század fordulóján élt. Galileában, ami akkor Bizánci Birodalom része volt. Őt szokták a klasszikus, a középkori zsidó líra reneszánszának előfutárának tekinteni.

  7. The Liturgical Poetry of Rabbi Yannai, ed. Z. M. Rabinovitz (Jerusalem: Bialik Institute, 1985–1987): 2: 242, lines 71-72